top of page

Onze aanpak

Rethinq is een strategie en implementatiebureau dat bedrijven helpt het businesspotentieel van duurzaamheid te realiseren. Als prosultancy bureau kun je van ons actiegerichte consultancy verwachten. Vanuit strategie brengen we verandering en actie en brengen je naar een relevant business model met een positief effect op maatschappij en milieu.

Rethinq your business? Dit is hoe wij je helpen met onze ‘Design & Do’ aanpak.

Design

Actie en verandering volgen uit een gemeenschappelijke taal en gedragen visie. In visueel ingerichte workshops werken we samen aan een gemeenschappelijk toekomstbeeld over wat duurzaamheid voor jullie business betekent en kan betekenen.

Rethinq your business model in 3 stappen:

Startpunt
Inzicht in duurzaamheid en huidige initiatieven op het gebied van commercie, operatie en organisatie.

Standpunt
Neem stelling en kies waar je om bekend wilt staan. We dagen jullie uit: kies, beken kleur en maak het concreet. 

Uitgangspunt

Geef invulling aan uitgangspunten binnen het huidige businessmodel en mogelijke nieuwe business.

Do

Duidelijkheid geven over de nieuwe visie en aanpak, creëert verantwoordelijkheid en betrokkenheid. In deze fase maken we visie en strategie concreet om verandering en vooruitgang te activeren en jullie businesspotentieel van duurzaamheid te realiseren.

Let’s make it happen in 3 stappen:

Verander
Met een concreet actieplan versnellen we verandering om in een iteratief proces al doende te valideren en leren. 

 

Versnel
Versnellen van verandering door het vergroten van bewustwording. Visie en strategie laten (be)leven, zowel in- als extern.

 

Veranker
Visie en strategie zijn verankerd in de organisatie. Wij dagen je uit: blijf je op het goede spoor?

Vraag onze klanten naar onze impact

image.png
9292.png
Barenbrug.jpg
Logo Frontwisegroup.png

De essentie van hoe we helpen...

Duidelijk

Vanuit de kern

Actie

Met duidelijkheid in de organisatie, voelt iedereen zich betrokken en verantwoordelijk. Zo komt de organisatie in actie voor het beste resultaat. 

Zet duurzaamheid centraal in de kern van de organisatie, dus vanuit visie en strategie. Met een actiegerichte aanpak vanuit de kern van de organisatie weet iedereen de richting en draagt bij. 

Definieer concrete haalbare stappen. Creëren van duidelijk eigenaarschap en voortgangsbewaking. Een netwerk van specialisten gebruiken om in actie te komen.

Klaar om aan de slag te gaan?

Kies een van onze onderstaande diensten om je reis te beginnen. Of neem contact op voor een aanpak op jouw specifieke situatie. 

Sustainable Business
Quick-scan

Doel

Eerste inzicht krijgen in waar je staat als bedrijf, of de juiste voorwaarden aanwezig zijn en de mogelijke kansen op het gebied van commercie, operatie en organisatie. 

Wat we doen

 • Inventarisatie bestaande initiatieven

 • 3 interviews: aanwezigheid voorwaarden en mogelijke kansen

 • Directie bespreking over bevindingen

Uitkomst 

Inzicht in het Sustainable Business Maturity niveau, huidige staat van de organisatie, kansen op het gebied van commercie, operatie & organisatie en de vervolgstappen, samengevat in een visueel document. 

Dubbele Materialiteitsanalyse

Doel

Duidleijkheid creeren in de impact van jouw organsiatie op de natuur en maatschappij. Voorbereiden voor de CSRD. Creeren van een sterke duurzaamheid strategie.

Wat we doen

 • pragmatische aanpak om tot concrete inzichten en acties te komen 

 • 4 fase aanpak: scope, onderzoek, betekenis, actie

 • energiek proces

Uitkomst 

Een duidelijke duurzaamheid strategie en verhaal. Voldaan aan de voorbereiding op de CSRD. Het perfecte raamwerk voor alle toekomstige duurzaamheid acties, of je nou wil voldoen aan wet- en regelgeving of proactief de kansen wil benutten. 

Implementatie ondersteuning

Sustainable Business
into practice

Doel

Concreet maken van sustainable business naar het huidige business model, innovatie of een specifieke activiteit: wat betekent het, wat is succes en wat gaan we doen. 

Wat we doen

 • Uitgangspunt: doorvertaling naar commercie, operatie, organisatie of innovatie

 • Huidige situatie > to be > metrics > acties

Uitkomst 

Gemeenschappelijke taal en energie per onderdeel met duidelijke definities, ambities en stappen. Dit vormt de basis om tot actie over te gaan en voortgang te monitoren op termijn, samengevat in een visueel document. 

Sustainable Strategy

Workshops

Doel

Een gemeenschappelijk beeld creëren wat duurzame bedrijfsvoering betekent, welke rol je wil spelen, waar de ambities liggen en waar je om bekent wil staan.

Wat we doen

 • fases 'startpunt' en 'standpunt'

 • Analyse van beschikbare (strategie) documentatie

 • 2 workshops

Uitkomst 

Gezamenlijke inzichten (huidige staat, context en klant), duidelijk wereldbeeld, definitie van sustainable business, strategische focus, ambities en doorvertaling naar CSRD/SDG’s, samengevat in een visueel document. 

bottom of page