top of page

Decarbonisatie, waar begin je?

Bijgewerkt op: 23 feb.


Heb jij je al gecommitteerd aan het Parijs akkoord van 2015? Het is al meer dan 8 jaar geleden dat 195 landen hun handtekening zetten onder dit historische akkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 °C. Sindsdien zetten steeds meer bedrijven, sectoren en landen stappen in de goede richting met beloftes van Netto Nul CO2-uitstoot (Net Zero Carbon), variërend van 2030 tot 2050. Maar eerlijk gezegd, gaat het nog niet snel genoeg.


Een van de grootste uitdagingen waar bedrijven voor staan, is het starten van de transitie naar een CO2-vrije energiemix. Dit komt deels doordat nog niet alle benodigde technologieën voorhanden of volledig ontwikkeld zijn, en deels doordat het complex is om deze transitie te maken zonder verlies van operationele continuïteit en kwaliteit. Echter, aan de andere kant van het verhaal biedt een tijdige start van de energietransitie zowel commerciële als financiële voordelen.


Bij Rethinq helpen we bedrijven bij deze transitie naar een CO2-vrije energiemix. We maken inzichtelijk waar de verbeteringen mogelijk zijn, maken strategische keuzes die bij jouw bedrijf passen en zetten deze plannen vervolgens in gang. Een cruciaal onderdeel van deze aanpak is het decarbonisatieplan, waarbij we ons richten op vier belangrijke aandachtsgebieden:


  1. Energiebesparing: Het verminderen van energieverbruik moet centraal staan in de operationele strategie van elk bedrijf. Onze ervaring leert dat dit niet alleen de kosten verlaagt, maar ook de kwaliteit verhoogt. Door energieverbruik te verminderen, kunnen kosten worden verlaagd en wordt voorkomen dat apparatuur onnodig groot wordt gedimensioneerd.

  2. Netto Nul Elektrisch: Met het groeiende aanbod van groene elektrische energie, vooral afkomstig van zon, wind en biomassa, is de eerste stap om Netto Nul op elektriciteit te realiseren. We kunnen overwegen om (deels) zelf te investeren om lagere kosten en een betere leveringszekerheid te garanderen, rekening houdend met de groeiende netcongestie.

  3. Electrificatie: Hoewel veel mensen nog twijfelen over electrificatie als de juiste richting, tonen recente ontwikkelingen aan dat groene energie primair elektrisch is. Het hoogste rendement wordt bereikt wanneer elektriciteit direct wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij het verwarmen van huizen met warmtepompen. Ook in de industrie zijn er mogelijkheden met warmtepompen en elektrische boilers.

  4. Netto Nul Thermisch: Voor de meeste (industriële) bedrijven ligt de grootste uitdaging in het thermische aspect, waarbij 80% van het verbruik thermisch is. Hoewel er nog niet veel kant-en-klare thermische CO2-vrije oplossingen beschikbaar zijn, is het verkennen van de mogelijkheden en het starten met kleinschalige testen essentieel om ervaring op te doen en je voor te bereiden op een duurzame toekomst.


Het decarbonisatieplan vormt de basis voor een decarbonisatieprogramma, waarbij we rekening houden met wat vanuit strategisch perspectief wenselijk en mogelijk is. Wachten op alle technologieën is kostbare tijd verspillen. Juist door nu actief te kijken naar wat mogelijk is en al een Netto Nul Plan te maken voor 2030-2040-2050, kun je ervoor zorgen dat je de komende jaren de juiste stappen zet.


Met onze ervaring en expertise op het gebied van decarbonisatie helpen we jouw bedrijf met de inventarisatie, de analyse en de strategische keuzes die nodig zijn op weg naar een fossielvrije toekomst. Laten we samen de mogelijkheden van decarbonisatie verkennen!

25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page
<